Zespół Szkół Usługowo –Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu

ul. Bakończycka 11

37-700 Przemyśl Dane podmiotu w rejestrze REGON

Dane podmiotu w rejestrze REGON
Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny  REGON    650976137
Numer NIP    7951283716
Nazwa    ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWO-HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH W PRZEMYŚLU
Adres siedziby:
Województwo PODKARPACKIE
Powiat M. PRZEMYŚL
Gmina/Dzielnica lub Delegatura M. PRZEMYŚL
Ulica, miejscowość UL. BAKOŃCZYCKA 11, PRZEMYŚL
Poczta 37-700 PRZEMYŚL
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej   2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej   97 - ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNE
Kod i nazwa formy własności   113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007   8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *
  1999-01-01
Data rozpoczęcia działalności ** 1979-01-01
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nazwa rejestru / ewidencji REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny 7634

 

Źródło: http://stat.gov.pl/regon/

 


Wytworzył:Marek Sękowski2015-03-31
Udostępnił:Marek Sękowski2015-03-31 14:36:26
Zmodyfikował:Marek Sękowski2015-03-31 14:37:19
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )