Zespół Szkół Usługowo –Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu

ul. Bakończycka 11

37-700 Przemyśl Ogłoszenia o pracy

Nabór na stanowisko koordynatora

Dyrektor ZSU-HiG ogłasza nabór na stanowisko koordynatora w projekcie Kształcenie zawodwe szansą dla Ciebie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

opis dokumentutypdata

Ogłoszenie o naborze

doc30-09-2016[ Pobierz ]
50 kB

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.........

doc30-09-2016[ Pobierz ]
164 kB

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

doc30-09-2016[ Pobierz ]
164 kB

Wytworzył:MarekSękowski2015-04-06
Udostępnił:Marek Sękowski2015-04-06 19:16:24
Zmodyfikował:Andrzej Olejnik2016-09-30 14:29:32
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )