Zespół Szkół Usługowo –Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu

ul. Bakończycka 11

37-700 Przemyśl Prowadzone rejestry

Rejestry

W szkole prowadzone są rejestry:

>Księga uczniów

>Rejestr pracowników

>Rejestr emerytów

 

Dane w nich zawarte udostępniane są na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, w ustawie  Kodeks Pracy i ustawie o ochronie danych osobowych.


Wytworzył:Marek Sękowski2015-03-31
Udostępnił:Marek Sękowski2015-03-31 16:00:53
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )