Zespół Szkół Usługowo –Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu

ul. Bakończycka 11

37-700 Przemyśl Dostęp do poszczególnych stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) uzyskuje się  wybierając odpowiednią opcję w menu z lewej strony.

 

Informacje BIP są grupowane tematycznie - wskazanie myszka pozycji menu trójkątem w prawo powoduje rozwinięcie tematów w postaci 'podmenu'

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )