Zespół Szkół Usługowo –Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu

ul. Bakończycka 11

37-700 Przemyśl BIP ZSUHiG w Przemyślu

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się informacje urzędowe.

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej  jest wypełnieniem wymogów prawa:

 

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.) oraz   

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U 2007 Nr 10 poz. 68)

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje dotyczące Naszej Szkoły znajdują się na stronie  szkoły: www.zsu-hig.edu.pl lub na Facebooku: www.facebook.com/ZSUHIG2013

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )