Zespół Szkół Usługowo –Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu

ul. Bakończycka 11

37-700 Przemyśl



 



Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej

Raport wizytatora z wizyty w szkole

Kontroli dokonano 15 XII 2014r.

opis dokumentutypdata

Raport wizytatora z wizyty w Technikum nr 1

html07-04-2015[ Pobierz ]
20 kB

Raport wizytatora z wizyty w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1.

html07-04-2015[ Pobierz ]
20 kB

Wytworzył:Marek Sękowski2015-04-07
Udostępnił:Marek Sękowski2015-04-07 11:26:32
Zmodyfikował:Marek Sękowski2017-02-24 08:45:40
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )